samarbeid

Nøkkelen til suksess

Fordelene er mange ved å sette sammen ressurser, energi og talenter for å planlegge veien til målet, og kan være nøkkelen til suksess.

Samarbeid handler om å jobbe sammen, og å ha en gjensidig avhengighet til hverandre. Omfattende oppgaver stiller større krav til økt produktivitet, kreativitet og innovasjon for å kunne skape mer helhetlige løsninger og leve opp til de kravene som kundene våre stiller. Ved å sette sammen ulik kompetanse i team jobber flere kloke hoder sammen for å løse oppgaver som blir for sammensatte for enkeltindivider å løse.

For å få medarbeidere til å samarbeide er det viktig å styrke forholdet mellom de ansatte på alle nivå. Dette gjør vi med å blant annet øke kommunikasjonsflyten og ha flere felles samlingspunkter for de ansatte. Vi ønsker ansatte skal samarbeide for at de ønsker, ikke for at de blir tvunget til det. En sterk kultur mener vi kan bidra til dette. Vi vil også forhindre at digitaliseringen skal bidra til større avstand mellom de ansatte. Forskning viser at digitalisering endrer måten vi tenker på. Avstanden blir mye større og du får mindre tillit, som jo bygges gjennom nærhet, kommunikasjon og kroppsspråk. Vi ser også at digitaliseringen kan skape misforståelser og konflikter, der hverdagen blir veldig oppgaveorientert gjennom digitale beskjeder. For oss er nøkkelen å erkjenne det som er problematisk, og ta tidlige grep.

jobb eller prosjekt?

Kontakt oss