Vernesenteret: Nytt virksomhetslokale

Næringsbygg på 1457 m² fordelt over to etasjer. Bygget er oppført i prefab betong med frilakte betongfasader. I første etasje er det butikklokale med skiferfliser på gulvet, lager og kontorer, mens i andre etasje er det teknisk rom, møterom og kontorer.

Byggherre

Vernesenteret AS

Kontraktsum

25,9 mill. eks. mva.

Areal

1400 m²

h

Entreprise

Totalentreprise

Utført

2018–2019