Trafostasjon i Lakselv

Ombygging av kontrollbygg med nye tilbygg for 22kV kontrollanlegg og lager. Riving av eksisterende transformatorsjakter og bygging av nye sjakter for tre transformatorer. Bygging av to nye bryterfelt samt felt for xx, samt opparbeiding av utomhusarealer. Alle arbeider ble utført mens stasjonen var i drift.

Byggherre

Statnett SF

Kontraktsum

43 mill. eks. mva.

Areal

960 m²

h

Entreprise

Generalentreprise

Utført

2014