Skolebase ved Alta ungdomsskole

Ny skolebase som tilbygg til Alta ungdomsskole. Basetilbudet omfatter skole og et avlastningstilbud for elever med funksjonshemninger. Tilbygget er oppført i 1 etasje og utgjør ca. 430m². Prosjektet omfatter tilbygg og tilhørende utomhusarealer. 

Byggherre

Alta Kommune

Kontraktsum

12,8 mill eks mva

Areal

430 m²

h

Entreprise

Totalentreprise

Utført

2020/2021