Skillemoen EPC

Totalentreprisekontrakt for bygging av ny transformatorstasjon for spenningsnivåene 420kV og 132kV. Prosjektet omfatter bygging av kontrollbygg med tilhørende sosialdel, to transformatosjakter for 420kV transformatorer, sjakt for reaktor samt fundamenter og stålkonstruksjoner for 420kV og 132kV bryterfelt. Arbeidene omfatter også alle grunn og veiarbeider samt anlegg for oljeutskiller og beredskapsanlegg for brannslukking.   

Byggherre

Statnett SF

Kontraktsum

Ca. 270 mill. eks. mva.

Areal

1590 m²

h

Entreprise

Totalentreprise

Utført

2017–2020