Skillemoen SVC

Kontrakten har i hovedsak bestått i å bygge et SVC-bygg med tilhørende transformatorsjakt. Bygget er omkring 460 m² og huser SVC-anlegget, som har som oppgave å kompensere reaktiv effekt og gi spenningsstøtte til strømlinjen fra stasjonen.Transformatorsjakten er på cirka 250 m², med et tilhørende dekke på 120 m².

Anlegget er en del av Norges ti største trafostasjoner.

Byggherre

ABB Norge AS

Kontraktsum

22,4 mill. eks. mva.

Areal

420 m²

h

Entreprise

Totalunderentreprise

Utført

2019–2020