Skiferveien 2–4: Bilforretning, verksted, dagligvareforretning og parkering

Eksisterende bilbutikk ble revet. Vi bygget ett nytt bygg på ca. 3765 m² fordelt over to etasjer med en stor del åpne arealer og god takhøyde. Den nye bygningsmassen er oppført i betong, stål og sandwichelementer. Nybygget inneholder dagligvareforretning på ca 1500 m² og bilverksted på 2300 m². Eksisterende bygg på ca. 1345 m² ble totalrehabilitert og ominnredet til bilforretning.

 

Byggherre

Bilinvest AS

Kontraktsum

61 mill. eks. mva.

Areal

5100 m²

h

Entreprise

Totalentreprise

Utført

2017–2019