Luostejok Kraftverk: Oppgradering av vannvei og stasjon

Det eksisterende tilløpsrøret i tre og tilhørende betongfundamenter ble revet. Nye gaffelfundamenter samt flere forankringsklosser ble bygget som understøttelse til den nye rørgaten. Et nytt tilløpsrør av GPR med en diameter på 2,0–2,3 meter ble montert. Rehabilitering av eksisterende kraftstasjon med isolering, pussing av betong og maling ble gjort. Ny turbin ble installert i stasjonen. 

Byggherre

Luostejok Kraftlag

Kontraktsum

11,4 mill. eks. mva.

Areal

150 m² renovering + 650 m rørgate

h

Entreprise

Hovedentreprise

Utført

2019