Lavvo og sikkerhetskontroll i Lakselv

Ny ankomsthall for utenlandspassasjerer ved Banak lufthavn. Bygget har utforming som en lavvo og er oppført i to deler inntil eksisterende terminalbygg; en mellomgang og selve lavvoen.

Byggherre

Avinor AS

Kontraktsum

13,3mill. eks mva

Areal

178 m²

h

Entreprise

Hovedentreprise

Utført

2013–2014