Hammerfest videregående skole

Den eksisterende bygningen ble utvidet med et nybygg på ca. 1230 m², mens ca. 175 m² av eksisterende bygg ble ombygget.

Utvidelsen består av 1. etasje som inneholder bibliotek, kantine og storkjøkken og kontorer, samt teknisk rom i 2. etasje. Underetasjen ble ombygget for å få et nytt varemottak og heis. En eksisterende heissjakt ble forlenget for å komme opp en etasje og dermed oppfylle kravene til universell utforming.

Utenomhus ble det lagt betongheller, det ble laget et amfi/uteklasserom, grøntarealer og flere utendørs trapper og ramper med varmekabler. Det ble også bygget en overbygget gangtunnel med vindskjerming i glass, og laget parkeringsarealer.

Historisk sett var Hammerfest videregående tre skoler som for en del år tilbake siden var blitt samlet til en. Fellesfølelsen var derimot uteblitt, og dette nye bygget blir en felles møteplass og håpet er å skape denne følelsen av en enhet.

Byggherre

Finnmark Fylkeskommune

Kontraktsum

41,8 mill. eks mva

Areal

1400 m²

h

Entreprise

Generalentreprise

Utført

2019–2020