Alta Ungdomsskole: Østfløyen

Rehabilitering av østfløyen på Alta ungdomsskole. Hele østfløyen ble strippet ned til bæresystemet, asbestsanert inn– og utvendig, og alt av tekniske føringer ble sanert og erstattet med nytt. 1. etasjen inneholder nye rom for kunst og håndverk og sløyd. I tillegg ble det i etasjen klargjort for basen som i dag er under bygging, med ADLkjøkken, garderober og toalett. 2. etasjen inneholder to nye skolekjøkken ifb. mat og helse, store klasserom– og grupperom. I 3. etasjen er naturfagsrom og flere store klasserom– og grupperom. Skolen har fått en mer moderne stil innvendig med kryssfinerplater av beste kvalitet. Utvendig er fasaden kledt med Stenifasadeplater som bærer et moderne preg. Nye vinduer er montert inkl. screens. Det ble bygget et nytt tilbygg/trappetårn, som går fra kjeller og opptil 3. etasje. Bestående av heis, trapp, varemottak og møte/personalrom.

Byggherre

Alta Kommune

Kontraktsum

22,4 mill.

Areal

4100 m²

h

Entreprise

Delt hovedentrprise

Utført

2017–2018