Alta Helsesenter: Riving og bygging ny fløy E3

Eksisterende fløy E3 ved Alta Helsesenter ble revet, og ny fløy bygget. Nybygget er oppført i en etasje og fungerer som hovedinngang for Alta Helsesenter, legevakt og Alta Nærsykehus. Byggingen omfattet tilpasning til eksisterende fløy E2 og E4 i tillegg til en viss utvidelse i forhold til eksisterende fløy E3.

Byggherre

Alta kommune

Kontraktsum

30 mill. eks. mva.

Areal

650 m²

h

Entreprise

Totalentreprise

Utført

2016–2017