Nytt tilbygg: Finnmarkshallen i Alta

Eksisterende tilbygg på 1200 m² ble revet, og et nytt bygg i til dels en, to og tre etasjer ble bygget. 

Nybygget inneholder garderober, styrkerom, teorirom, kontorer, flerbrukshall med tribuner.

I tillegg ble det opparbeidet utearealer med parkeringsareal, gangvei, gangfelt, grøntareal og VA.

Byggherre

Alta kommune

Kontraktsum

22,4 mill. eks. mva.

Areal

5600 m²

h

Entreprise

Totalentreprise

Utført

2015–2017