visjon og verdier

Vi er

I Kivijervi Entreprenør er visjonen vår at vi gjennom vårt arbeid skal skape verdier for samfunnet vi lever i.

Kivijervi Entreprenørs verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør. Hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på. Våre verdier er avgjørende for at vi skal lykkes, og de forplikter og inspirerer oss.  VI ER – er vårt mantra. Disse tre enkle ordene beskriver verdiene våre:

Engasjert

Vi har stor takhøyde og vi stiller store krav til hverandre i alt vi gjør. Vi står samlet og bygger i lag. Vi er ETT lag som spiller hverandre gode ved hjelp av tillit, frihet og ansvar. Kvalitet, kompetanse, effektivitet og etterrettelighet er gjennomgående i alt vi gjør. Vi bidrar til at Altasamfunnet er et trygt, utviklende og inkluderende samfunn å vokse opp i.

Nytenkende

Vi arbeider for å være den beste samarbeidspartneren og den beste faglige entreprenøren i alle ledd. Vi etterstreber å ta i bruk ny teknologi i alt vi driver med og ha stort miljøfokus i våre valg. Vi er nysgjerrige og nytenkende i alle ledd.

Stolt

Gjennom å være en solid, trygg, inkluderende og fremtidsrettet arbeidsplass bygger vi samfunnet vi bor i. Våre medarbeidere er stolte av å jobbe hos Kivijervi Entreprenør og over de byggverk vi leverer.

jobb eller prosjekt?

Kontakt oss