Skip to content

Våre verdier representerer bedriftskulturen i Kivijervi Entreprenør.

De representerer slik vi ønsker å opptre- hver eneste dag – overfor kunder, kollegaer, for vår måloppnåelse, leverandører, og andre samarbeidspartnere. Våre etiske retningslinjer er basert på våre verdier, og gir våre medarbeidere en praktisk veiledning i hvordan vi skal handle i samsvar med våre verdier. De etiske retningslinjene gjelder for alle som opptrer på vegne av Kivijervi Entreprenør.

Alle ansatte som får kjennskap til forhold som ikke er i tråd med våre etiske retningslinjer eller som bryter med norsk lov er pliktig til å melde dette videre til sin overordnet.  Dersom dette ikke er mulig skal varselet gå til annen leder eventuelt til bedriftshelsetjenesten. Åpenhet og god intern kommunikasjon er en viktig del av et godt arbeidsmiljø. Ansatte skal vite at de kan si fra om kritikkverdige forhold og at dette vil bli håndtert og fulgt opp på en god og trygg måte.