Skip to content

Digitalisering

I Kivijervi Entreprenør er vi opptatt av å høste effekter og gevinst av å digitalisere alle prosjektets faser.

Byggebransjen er midt i et paradigmeskifte hvor vi går fra en måte å tenke på, til en veldig annen måte som er gjort mulig gjennom digitale løsninger. Digitalisering gir en enklere og bedre forståelse av produktet som skal leveres, raskere mobilisering av prosjektteam og leverandører, bedre oppfølgning i byggeprosessen, og bedre kvalitet i prosjekteringen.

Ved å flytte kommunikasjonen til digitale plattformer erfarer vi at vi får en enklere kommunikasjon med bedre flyt som bidrar til å sikre kvalitet i alle ledd, og reduserer usikkerhet. Digitalisering fører til at man involverer en helt ny tankemåte på tvers av verdikjedens mange aktører. Dette knytter verden sammen og gjør på mange måter verden mindre, som igjen skaper mange muligheter med tanke på arbeidsmåter og hvordan man kan jobbe mer effektivt og øke kvaliteten gjennom hele prosjektet.

Digitale verktøy er derfor sentralt i vårt samarbeid med alle parter gjennom alle fasene av et prosjekt.