Et sikkert
valg i 30 år!

Vi er en totalentreprenør hjemmehørende i Alta med hovedmarkedsområde i Finnmark og Nord-Troms.

 

Kivijervi Entreprenør AS har et ry for å levere kvalitetsmessig godt arbeid

Kivijervi Entreprenør AS har sitt utspring i det privat eide selskapet Tømmermester Ulf Kivijervi, som ble etablert i 1989. I år 2000 ble selskapet omgjort til aksjeselskap under navnet Ulf Kivijervi AS. Siden 1991 har bedriften vært etablert på Aronneskjosen industriområde i Myggveien, der var vi den første bedriften som bygde på det nye industriområdet. I 2019 fylte vi 30 år og i den anledning endret vi navnet til Kivijervi Entreprenør AS.

I dag er vi etablert i Myggveien 9, i helt nye lokaler som sto ferdig vinteren 2008.I løpet av årene har bedriften utviklet seg fra en liten tømrerbedrift med 5 ansatte til en allsidig entreprenørbedrift med i overkant av 49 ansatte, og omsetter for ca. 100-140 mill. kr i året.

Vi har gjennom lang erfaring i bransjen opparbeidet oss kunnskap og erfaringer på det meste innenfor bransjen. Vi disponerer mange- og gode ressurser for å være rasjonell samtidig som spesifiserte krav tilfredsstilles. Totalt sett disponerer vi fagfolk og utstyr for å gjennomføre de fleste typer byggeoppdrag, kjerneboring og betongsaging.

Bedriften er tilknyttet Mestergruppen. I tillegg har bedriften vært medlem av NESO (Nordnorsk Entreprenørers Service Organisasjon AS) siden 1992, og gjennom dem har vi blant annet deltatt i programmer for kvalitetsstyring og organiasasjonsutvikling.

Tradisjonelt har vi hovedsakelig utført entrepriser etter hovedentreprenørmodeller, men de siste årene har vi også utført flere totalprosjekter, både når det gjelder nybygg og ombyggingsprosjekter. Vi disponerer eget mannskap og utsyr til å drive 4-6 byggeplasser samtidig.

Bedriften har en 0-visjon for uhell på arbeidsplassen, og det jobbes kontinuerlig med å forbedre rutiner og systemer for å unngå skader på personell, utstyr eller bygg.

Kivijervi Entreprenør AS kan vise til gode resultater og har en solid økonomi. Vi har en klar holdning om at arbeidsstokken er en av de viktigste ressursene, og med velkvalifiserte ledere og håndverkere er vi alltid klare til nye oppdrag.

Personvernerklæring

Kivijervi Entreprenør AS har et ønsker om å ivareta våre kunders, leverandørers og ansattes personvern og sikre at personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte i henhold til gjeldene personvernlovgivning. Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en enkelt person som f.eks. navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse osv.

Informasjon om våre kunder, leverandører og andre aktører som vi gjennom vår virksomhet må forholde oss til benyttes kun for å utarbeide anbud, inngå avtaler, overholde disse avtalene og til kommunikasjon mellom parter for å kunne utføre vårt arbeid på en forsvarlig måte. Informasjon om våre ansatte benyttes kun til å ivareta sikkerhet, kompetanse og lovpålagte oppgaver knyttet til ansettelsesforholdet.
Vi samler ikke inn og oppbevarer ikke personopplysninger med mindre vi har et lovlig grunnlag og et formål som er opplyst om på forhånd.
Kivijervi Entreprenør AS er ansvarlig for håndteringen av de opplysningene som samles inn i forbindelse med innhenting av tilbud fra leverandører, utarbeidelse av anbud, kontraktinngåelse og andre oppgaver som utføres gjennom virksomheten vår. Opplysninger som vi henter inn kan være firmanavn, kontaktperson, firmaadresse, fakturaadresse, telefonnummer, e-postadresse osv. Når vi leverer fra oss et anbud vil dette dokumente inneholde informasjon om våre underleverandører. Anbudsdokumenter, prosjektdokumenter og kontrakter blir arkivert og oppbevart i henhold til gjeldene lovgivning.
 
 
På vår nettside finnes det et kontaktskjema hvor vi ber om opplysninger for å kunne følge opp eventuelle henvendelser. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Men hvis du velger å ikke oppgi opplysninger kan det være vanskelig for oss å behandle din henvendelse. Formålet med dette kontaktskjema er å kunne ta i mot hevendelser og besvare disse så godt som mulig.
Området rundt kontorbygget vårt samt lagerområdet er kamerovervåket. Opptakene lagres i 2 uker og slettes automatisk.
Vi bruker Serit Eltele til datalagring og drift av vårt IT-system. Dermed blir Eltele vår databehandler. Gjennom en databehandlingsavtale mellom Kivijervi Entreprenør AS og Serit Eltele reguleres det hvordan informasjonen skal behandles.
Personopplysninger om våre ansatte benyttes til å administrere lovpålagte oppgaver i forbindelse med lønn og personalansvar i tillegg til å ivareta sikkerhet og opprettholde kompetansenivået. En del opplysninger om enkelte ansatte vil være en del av anbudsdokumentene som f.eks. CV og kompetansebevis.