Skip to content

Som første entreprenør i Finnmark ble Kivijervi Entreprenør miljøserifisert gjennom Miljøfyrtårnprogrammet i 2016.  Å ta de valgene er som er best for klima og miljø er en naturlig del av vår arbeidsdag. I de tilfellene der vi har samarbeidspartnere som ikke har denne sertifiseringen forsøker vi gjennom vårt arbeid å påvirke dem til å ta gode miljøvalg.