klima og miljø

Vi tar miljøansvar

Som første entreprenør i Finnmark ble Kivijervi Entreprenør miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårnprogrammet i 2016.

Å ta de valgene er som er best for klima og miljø er en naturlig del av vår arbeidsdag. I de tilfellene der vi har samarbeidspartnere som ikke har denne sertifiseringen forsøker vi gjennom vårt arbeid å påvirke dem til å ta gode miljøvalg.

Klima og miljørapport utarbeides årlig, og er tilgjengelig på forespørsel. 

jobb eller prosjekt?

Kontakt oss