med tanke på framtida

Bærekraft

For å sikre et bedre samfunn bygger vi innovative og bærekraftige løsninger med stort fokus på miljøvennlighet.

Vi tror på at hva og hvordan vi bygger sikrer en bærekraftig fremtid for generasjonen som kommer etter oss.

Bærekraft er en del av hverdagen vår og noe som alltid vurderes i avgjørelsene vi tar. Miljøet og menneskene rundt oss er noe vi bryr oss om, og tror at små steg kan gi store endringer. De ansatte er vår viktigste ressurs- og gjennom det å skape samhold, og legge til rette for faglig utvikling skaper vi motiverte ansatte som er med å bidrar til at vi lykkes.

etikk

Våre verdier representerer bedriftskulturen

klima og miljø

Vi er sertifisert Miljøfyrtårn®

kivijervi som samfunnsaktør

Vi ønsker å bidra

hms

God HMS-kultur er en forutsetning

jobb eller prosjekt?

Kontakt oss