Prefabrikkerte jordfundamenter i stål ga Statnett en besparelse på 400 millioner kroner.