Firmaet har siden 1989 utført et betydelig antall større og mindre byggeprosjekter. Nedenfor finner du en oversikt over noen utvalgte prosjekter, og de er rangert fra nyest til eldst. Nytt tilbygg til Finnmarkshallen, samt nytt rådhus i Kjøllefjord er prosjekter vi arbeider med for øyeblikket.

Vi har en spennende fremtid i vente.

Nytt tilbygg – Finnmarkshallen i Alta

År:  2015 – 2017
Byggherre:  Alta kommune
Kontraktstype:  Totalentreprise
Areal: BRA ca. 5600 m2
Kontraktssum: ca. 118 mill NOK

Les mer

Nytt rådhus i Kjøllefjord

År:  2015 – 2016
Byggherre:  Lebesby kommune
Kontraktstype:  Totalentreprise
Areal: BRA ca. 1380 m2
Kontraktssum: ca. 52 mill NOK

Les mer

Omsorgsboliger i Kjøllefjord

År:  2014 – 2015
Byggherre:  Lebesby kommune
Kontraktstype:  Hovedentreprise
Areal: BRA ca. 1381 m2
Kontraktssum: ca. 31,8 mill NOK

Les mer

Ny energisentral i Hammerfest

År:  2014
Byggherre:  Hammerfest Energi Varme AS
Kontraktstype:  Totalentreprise
Areal: BTA ca. 270 m2
Kontraktssum: ca. 19 mill NOK

Les mer

Trafostasjon i Lakselv

År:  2013 – 2014
Byggherre:  Statnett SF
Kontraktstype:  Generalentreprise
Areal: BTA ca. 960 m2
Kontraktssum: ca. 43 mill NOK

Les mer

Lavvo og sikkerhetskontroll i Lakselv

År:  2013 – 2014
Byggherre:  Avinor AS
Kontraktstype:  Hovedentreprise
Areal: BRA ca. 178 m2
Kontraktssum: ca. 12,3 mill NOK

Les mer

Nordlyskatedralen i Alta

År:  2011 – 2013
Byggherre:  Alta kirkelig fellesråd
Kontraktstype:  Hovedentreprise
Areal: BRA ca. 2000 m2
Kontraktssum: ca. 60 mill NOK

Les mer

Trafostasjon i Varangerbotn og Skogfoss

År:  2011 – 2013
Byggherre:  Statnett SF
Kontraktstype:  Generalentreprise
Areal: BTA ca. 891 m2
Kontraktssum: ca. 44 mill NOK

Les mer

Ungdomsboliger i Porsanger

År:  2011 – 2012
Byggherre:  Porsanger boligstiftelse
Kontraktstype:  Hovedentreprise
Areal: BTA ca. 900 m2
Kontraktssum: ca. 9 mill NOK

Les mer

Hangar i Alta

År:  2010 – 2011
Byggherre:  Lufttransport AS
Kontraktstype:  Totalentreprise
Areal: BTA ca. 1215 m2
Kontraktssum: ca. 23 mill NOK

Les mer